Skip to main content

Massage


Naast het masseren van je huid, je spieren en het bindweefsel bestaat massage voor een belangrijk deel uit aanraken, aandacht en warmte. Ieder mens heeft behoefte om aangeraakt te worden. Aanraking verzacht pijn, vermindert stress en warmte is goed voor de doorbloeding van jouw lichaam.
Omdat ons lichaam samen met onze geest een eenheid vormt, worden bij massage niet alleen je spieren aangeraakt, maar oefent een massage invloed uit op je hele lichaam en je mentale welzijn.

Bewustwording


Bewustwording is het uitgangspunt tijdens mijn massages en niet het (tijdelijk) wegnemen van de klacht. Want welke lichamelijke klachten er ook zijn, het zijn geen toevallige gebreken van jouw lichaam. Ze kunnen een uitdrukking zijn van wat er binnen in jou leeft, bewust of onbewust. Door je er bewust van te worden en hier aandacht aan te geven, ontstaat er ruimte waarin verandering mogelijk is.

Transformatie


De vlinder, het symbool voor transformatie. Hij begint zijn leven als rups, keert op enig moment naar binnen in zijn cocon om uiteindelijk als vlinder tevoorschijn te komen. Wanneer jij, net als de rups, bereid bent om naar binnen te keren en zo jouw lichaam te ervaren, kan er ook bij jou een verandering plaatsvinden. Deze transformatie is aan jou. In hoeverre ben jij bereid om het proces aan te gaan?

Massages


Klassieke massage

Klassieke
massage

Buiten Beleving
massage

Massage bij kanker

Massage bij
kanker

Massage bij dementie

Massage bij dementie

Massage voor ouderen

Massage voor ouderen

Massage bij
rouw en verlies